Een tuin om van te genieten begint met een goed plan!

Tuinaanleg

Bij de tuinaanleg is het belangrijk dat er een goede planning wordt gemaakt en er ook overleg plaatsvindt tussen de betrokken partijen. Deze aspecten zijn nodig om eventuele overlast te beperken. De werkzaamheden bij de tuinaanleg vinden altijd in de buitenlucht plaats, waardoor weersomstandigheden een rol spelen bij de uitvoering van het tuinontwerp. Zo is het bijvoorbeeld niet verantwoord om met zware machines bewerkingen uit te voeren wanneer de grond te nat is. Mochten de weersomstandigheden het niet toe laten om werkzaamheden uit te voeren, dan wordt er uiteraard contact met u opgenomen.

Tuin aanleggen: de fases

Het aanleggen van een tuin vindt altijd plaats in fases. De eerste fase in het proces is het uitzetten van het werk. Hierbij wordt ook gekeken naar de bodemgesteldheid. Na het uitzetten van de vormen en hoogtes kan worden gestart met het grondwerk. In deze fase worden verhardingen voorzien van de juiste ondergrond en plantvakken gespit en indien nodig verbeterd. Tevens worden in deze fase de benodigde leidingen aangebracht voor onder andere verlichting, elektra, drainage en beregening. De volgende stap is het maken van bestratingen, bouwkundige elementen als keermuren, verhoogde border en een eventuele vijver- of waterpartij. In deze fase worden ook de plant-, haag- en gazonvakken voorzien van de benodigde bemesting. Na het afmonteren van de verlichting, elektra en beregening wordt gestart met de aanplanting van de tuin. Er wordt begonnen met het aanbrengen van de bomen en hagen, gevolgd door de beplantingen en het gazon. Voor de beplanting van de tuin kan ook een beplantingsplan worden opgesteld. In de laatste fase, de afwerkfase, worden alle punten gecontroleerd op kwaliteit. Het eindresultaat moet geheel voldoen aan de verwachtingen van de klant en van Het Palet tuinontwerpen.

De beste periode voor het aanleggen van uw tuin

Het aanleggen van een tuin kan in principe het hele jaar door worden uitgevoerd. Samen met de opdrachtgever bespreekt de tuinontwerper in het voortraject uitvoerig de planning. De planning wordt al besproken in het voortraject, zodat de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

De nazorgfase na de tuinaanleg

De nazorg wordt door het Palet tuinontwerpen gezien als een zeer belangrijk onderdeel van het proces. Na uitvoering van de aanlegwerkzaamheden wordt de oplevering gedaan. Hiervoor wordt een afspraak ingepland, waarin alle aandachtspunten grondig worden doorgenomen. Na een groeiseizoen wordt er contact opgenomen met de klant om nogmaals gezamenlijk de tuin te doorlopen. Dit is gebleken dat deze nazorg zowel door de klant als door Het Palet tuinontwerpen als zeer prettig wordt ervaren.

Neem direct contact met ons op »